150

osôb

Rakúska ambasáda

Cateringové služby s kompletným servisom pre klienta.

22.10.2021 Primaciálny palác Bratislava

250

osôb

Locco agency

Párty s kompletným gastronomickým servisom.

7.10.2021 Stará Tržnica Bratislava

60

osôb

Leopard production

Občerstvenie počas otvárania novej autobusovej stanice Nivy v Bratislave.

1. - 7.10.2021 Stanica NIVY Bratislava

80

osôb

Crossline

Cateringové služby s kompletným servisom pre klienta.

23.9.2021 Jurkovičova tepláreň Bratislava

100

osôb

Svadobná hostina

Servírovaná I. večera, bufet počas Svadobnej hostiny s kompletnými gastronomickými službami.

18.9.2021 Vodárenské múzeum Bratislava

14

osôb

BASF

Dovoz občerstvenia bez servisu.

13. - 14.9.2021 Eisteinova Bratislava

160

osôb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cateringové služby skompletným servisom.

9.9.2021 HB NRSR Bratislava

100

osôb

METRANS

Recepcia s kompletnými gastronomickými službami pre klienta v Maďarsku.

9.9.2021 Zalaegerszeg Maďarsko

400

200 + 200 osôb

HA Mikovíniho & BSK

Dvojdňový celodenný catering počas Leteckých dní v spolupráci s Hotelovou akadémiou Mikovíniho Bratislava.

4. - 5.9.2021 Letisko Kuchyňa

430

300 osôb + 130 detí

Situm Events

Letný športový deň s celodenným občerstvením a stravovaním pre klienta.

28.8.2021 PEGAS reštaurácia & penzión Bratislava DNV.

300

osôb

DESIGN VCC

Kompletné cateringové služby pre klienta.

12.8.2021 Primaciálny palác Bratislava

100

osôb